Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh- 2 thợ nhôm có kinh nghiệm + học việc

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh- 2 thợ nhôm có kinh nghiệm + học việc

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh- 2 thợ nhôm có kinh nghiệm + học việc

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh- 2 thợ nhôm có kinh nghiệm + học việc

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh- 2 thợ nhôm có kinh nghiệm + học việc
Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh- 2 thợ nhôm có kinh nghiệm + học việc

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh- 2 thợ nhôm có kinh nghiệm + học việc

năng động có kinh nghiệm bán hàng về nghành cửa nhôm cửa cuốn

liên hệ 0978 859.922  + 0904843935